kristianvepsalainen

Suomi tarvitsee tilastolain

Keskenään loogisesti ristiriitaisia lukuja, olennaisten taustamuuttujien peittelyä ja lyhyitä sekä puutteellisia aikasarjoja. Tätä on suomalainen sosiaalialan tilastointi. Jokainen voi itse käydä toteamassa asian http://www.sotkanet.fi-osoitteesta ja järkyttyä. Tilastointi ei kuitenkaan ole merkityksetöntä, koska sen avulla tehdään paljon poliittisia päätöksiä ja näihin vedotaan. Tämän takia ajantaisainen ja oikeanlainen tilastointi on merkityksellistä.

Otetaan ihan konkreettinen esimerkki. Kuvitellaan, että haluan selvittää, montako laitoshoitovuorokautta on Tuusulassa huotaanotettuja poikia hoidettu. En voi tehdä tätä, koska data löytyy vain ilman sukupuolierittelyitä. Otetaan toinen esimerkki. Haluan selvittää, montako 18-24-vuotiasta toimeentulotukea saanutta naista oli Tuusulassa vuonna 2012. En saa tätä tietoa suoraan mistään, vaan saan sen vain prosenttina väestöstä. Saadakseni selville tarkan määrän joudun etsimään Tuusulan väestötiedot ja laskemaan siitä. Ja tässä puhutaan vain yhdestä taustamuuttujasta, eli sukupuolesta. Jos taustamuuttujiksi halutaan jotain muuta, menee homma vielä vaikeammaksi.

Jotta voimme tuottaa kunnollista, ajantasaista ja pätevää tietoa, tarvitemme tilastolain; lain joka selkeästi ja yksikäsitteisesti määrää, kuka tilastoi ja mitä. Missä tilastot julkaistaan, minkä ajan kuluessa ja niin edelleen. Tällainen on tärkeää paitsi tiedontuotannon, myös hallinnon ja päätösten läpinäkyvyyden kannalta. Jos tietoa ei ole saatavissa, ei siihen voi vedota vertailtaessa kuntia ja eri alueita toisiinsa. Mitä vähemmän on tietoa, sitä enemmän on mutua ja mutu ei ole koskaan päätöksenteossa hyvä juttu.
 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat